Рівненський експертно-технічний центр створений в 1997 році як державне підприємство, підвідомче Держнаглядохоронпраці України.

Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» (далі ДП «Рівненський ЕТЦ») заснований на державній власності, що підпорядковується органу управління майном - центральної виконавчої влади,  Державній службі України з питань праці, створено з метою проведення робіт та надання послуг з питань охорони праці, на які не передбачено бюджетного фінансування і які являють собою технічну підтримку державного нагляду.

Відповідно до Наказу Державного Комітету України з нагляду за охороною праці №215 від 27.10.1994р. була створена Рівненська філія ДП «Західний експертно-технічний центр».
В 1996 році відбулась реорганізації системи «Укрексперт» Наказом №217 від 02.12.1996р. Державного комітету України по нагляду за охороною праці створюється державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр», який отримав Дозвіл №008ПР97 Держнаглядохоронпраці України.

Наказом № 4 від 27.04.2015р. Державної служби України з питань праці державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» переіменовано на державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці».