За період існування ДП “Рівненський ЕТЦ” з'явились нові напрямки діяльності, створена актуалізована нормативно-технічна бібліотека, що нараховує більше 1300 екземплярів. На сьогоднішній день ДП «Рівненський ЕТЦ» має необхідний комплект дозволів та повноважень  Державної служби України з питань праці на виконання робіт та надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки.

Експерти технічні з промислової безпеки ДП «Рівненський ЕТЦ» пройшли підготовку в Головному навчально-методичному центрі Держпраці, атестовані і мають відповідні кваліфікаційні посвідчення.  Є в складі підприємства аудитори з оцінки відповідності продукції, які мають відповідні сертифікати, що підтверджують відповідні кваліфікаційні вимоги національним та європейським вимогам.
На підприємстві працює сертифікована система менеджменту якості, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (сертифікат №UА.2.008.04503-10), ISO 9001:2008 (сертифікат №UА.І.00345-15), що дозволяє якісно, об’єктивно та своєчасно виконувати роботи, забезпечувати повноту, чіткість, надійність, достовірність і прозорість їх виконання для замовника.

Складовою частиною ДП «Рівненський ЕТЦ» є орган з оцінки відповідності (ООВ), акредитований Національним агентством з акредитації України:

  • як орган з сертифікації (оцінки відповідності) продукції на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012. Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги  (атестат про акредитацію № 1О232);
  • випробувальна лабораторія технічної діагностики та неруйнівного контролю на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (атестат про акредитацію № 2Н997);
  • випробувальна електротехнічна лабораторія на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (атестат про акредитацію № 2Н298).


ООВ ДП «Рівненський ЕТЦ» отримав призначення  як орган з оцінки відповідності продукції вимогам десяти технічних регламентів України  (наказ Мінекономрозвитку № 760 від 27.06.2014р.) з присвоєнням номеру № UA.TR.102.


Підприємство має та використовує сучасне діагностичне обладнання і засоби вимірювальної техніки.